21.05.2024
tirsdag
TrysilGolf_logo_sorttekst2
18°
I dag
Banestatus
Banestatus
Banen er
Stengt
Golfbanen
Rangen er
Åpen
2
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
Del
ArrowDown_Orange
TrysilGolf_logo_sorttekst2
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Golfamore på Trysil Golf
Gå inn på gjest eller medlem og velg Golfamore lengst opp til høyre. Du kan bestille kort på hjemmesiden!
Tilbake

Lokale regler

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker, hvite plater, eller hvite linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Alle straffeområder er merket med røde staker. På begge sider av hull 4, er rødt straffeområde uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a.       Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvite linjer.
b.       Maurtuer i generelt område.
c.       Fjell eller røtter i dagen på områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d.       Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e.       Synlig steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-d-e.

Uflyttbare hindringer
f.        100-150 og 200 metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
g.       Anvisningsskilt.


Spilleforbudsområder(i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)
Nyplantede trær merket med støttepinner og/eller fargede bånd er spilleforbudområder:

Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og/eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Banestatus
Gimmie Baneguide
Baneguide
Scorekort
Slopetabell
Banerekorder
Anbefalt utslagssted